Ταυτότητα σχολείου

 

Το  ΓΕΛ Σπηλίου αποτελεί μια σχολική μονάδα στην ορεινή ενδοχώρα του Ν. Ρεθύμνης που νιώθει βαθιά την αναγκαιότητα διεύρυνσης των εκπαιδευτικών στόχων, έτσι ώστε το σχολείο να αναπτύξει μια νέα φιλοσοφία, ενσωματώνοντας στους σκοπούς του τις αρχές της προαγωγής της ψυχικής υγείας και της ολόπλευρης ανάπτυξης των μαθητών, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας του καθώς και τα χαρακτηριστικά της τοπικής, σχολικής αλλά και της ευρύτερης κοινότητας. Έμφαση δίνεται στη δημιουργία θετικού και υγιούς σχολικού κλίματος, στην προαγωγή ατμόσφαιρας αμοιβαίου σεβασμού, ενθάρρυνσης και υποστήριξης, στην  απαγόρευση της βίας και τη δημιουργία προστατευτικού περιβάλλοντος, που να αποτρέπει τον εκφοβισμό και να  καλλιεργεί  το σεβασμό της διαφορετικότητας, της ισότητας και της συμμετοχής όλων. Καύχημα για το ΓΕΛ Σπηλίου είναι η αρμονικότατη αλληλεπίδραση των μαθητών  αλλά και το μπόλιασμα της σχολικής καθημερινότητας με συναίσθημα και φαντασία που αποφορτίζει δυναμικά τους μαθητές μας.

Την ταυτότητα του Σχολείου μας συνδιαμορφώνουν οι συνεχείς προσαρμοστικές κινήσεις αλλά και οι ευφάνταστες πρωτοβουλίες ώστε το ΓΕΛ ΣΠΗΛΙΟΥ να καταστεί χώρος πολιτισμού, χαράς και ενδιαφέροντος & να αποτελέσει ένα δυναμικό αντίβαρο στις "σειρήνες" τις εποχής αλλά και στην αποπροσωποποίηση που μας κατακλύζει. Προετοιμάζει τους μαθητές μας για την κοινωνία όχι μόνο της γνώσης & της πληροφορίας αλλά και την κοινωνία των λησμονημένων αξιών, την επιδιωκόμενη κοινωνία της ποιότητας. Προσεγγίζει με σεβασμό τοπικές αντιλήψεις και ιδιαιτερότητες,  Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται μια βάση αποδοχής πάνω στην οποία χτίζονται οι αλλαγές και οι αναμορφώσεις.

Στο επίκεντρο όλων των  συλλογικών προσπαθειών βρίσκεται πάντα ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ.

 

Ετικέτες