Γενικό Λύκειο Σπηλίου
Σπήλι Ρεθύμνου
Τ.Κ. 74053 
Τηλ./Φαξ 2832022328
Email:
mail@lyk-spiliou.reth.sch.gr