Χαιρετισμός Διευθύντριας

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

 

 

Ø Αναβάθμιση της σχολικής κουλτούρας.

Ø Βελτίωση του πλαισίου ζωής στο σχολείο.

Ø Μπόλιασμα του σχολείου με φαντασία, συναίσθημα αλλά και δραστική σκέψη.

Ø Εγκαθίδρυση « συναισθηματικής συμμαχίας» με τους γονείς.

Ø Ανθρωποκεντρικό δίκτυο και ανάδυση δυνητικών αξιών. 

Ø Σημαντικό είναι το όραμα και η καθημερινή ενθάρρυνση από πλευράς ηγεσίας για το χτίσιμο μιας ανθρώπινης σχολικής κοινότητας που λειτουργεί ως κυψέλη πολιτισμού. Στο πλαίσιο αυτό, δίνεται έμφαση στο λανθάνον αναλυτικό πρόγραμμα, στην κοινωνικοποιητική λειτουργία του σχολείου καθώς και στην στήριξη μαθητών με ειδικές ανάγκες, ψυχοκοινωνικές δυσκολίες και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες. Επιπροσθέτως, υπάρχει έντονη δραστηριοποίηση προς την κατεύθυνση συνεργασίας με αρμόδιους φορείς και την τοπική κοινότητα.

 puzzle

 

 

 « Η εκπαίδευση είναι πράξη θάρρους.

Οι μικρόψυχοι και οι δύσπιστοι δεν έχουν θέση…»

Με εκτίμηση

Η Διευθύντρια

Ροδοπούλου Ξανθή