Συναισθήματα

 

Διεύρυνση και εμπλουτισμός των εκπαιδευτικών στόχων/ βελτιωμένο πλαίσιο ζωής/ προαγωγή της ψυχικής υγείας και ανθεκτικότητας/ πρόληψη ψυχοκοινωνικών διαταραχών και αντιστάθμισμα οικογενειακών ανεπαρκειών/διορθωτική δράση, για να μην υπάρχουν νικητές και νικημένοι στο χώρο του σχολείου/ να αναδυθούν οι αυριανοί ώριμοι, δημιουργικοί, καινούριοι άνθρωποι .

Συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες:

  • Συναισθηματική αυτεπίγνωση

  • Ενσυναίσθηση: το θεμέλιο της συναισθηματικής αγωγής

Μάτια και σωματικές ενδείξεις

Αυτιά για να αφουγκραστούμε

Επιστράτευση φαντασίας για να μπούμε στη θέση των άλλων

Λόγος για επαναδιατύπωση και κατονομασία συναισθημάτων

Ανοιχτή & ελεύθερη καρδιά για να νιώσουμε αυτό που νιώθουν

  • Όρια :

Έλεγχος της συμπεριφοράς και όχι αναχαίτιση των συναισθημάτων

Εκδήλωση συναισθήματος ως ευκαιρία για οικειότητα και καθοδήγηση

Εκδήλωση συναισθημάτων με τρόπο μη προσβλητικό και καταστροφικό

Πρότυπα /παράδειγμα κι όχι μόνο λόγια/ βιβλιοθεραπεία

Αναγνώριση από νωρίς σημάτων πριν κλιμακωθούν/ Απόσυρση

Πιθανές λύσεις και στρατηγικές / ενθάρρυνση για επεξεργασία δικών τους

ιδεών

  • « συλλέκτης στιγμών»: Ross Ρarke

Θα βλέπετε τις αλληλεπιδράσεις ως πολύτιμες ευκαιρίες και θα

δίνετε αξία σε συναισθήματα που οι άλλοι αφήνουν να περάσουν

απαρατήρητα. Στο μέλλον η σχέση θα μοιάζει με ένα πολύτιμο

μαργαριταρένιο κολιέ...

 

ημερολόγιο συναισθημάτων

παιχνίδια ρόλων και προσομοίωσης

ασκήσεις ελεύθερου συνειρμού

καλλιτεχνική δημιουργία

συζήτηση- αντιπαράθεση απόψεων

εστίαση της προσοχής στην παρούσα αλλά και τη μελλοντική κατάσταση

χρήση βιβλιοθήκης, τύπου, ίντερνετ...

επισκόπηση απόψεων/ σφυγμομέτρηση

ημιδομημένες συνεντεύξεις

ανάδραση και αναστοχασμός

έκδοση συμβουλευτικών εντύπων

ομαδικές δραστηριότητες

σκίτσα, εικόνες

παραμύθια