Ωράριο Λειτουργίας

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΩΡΩΝ
1η  Ώρα 08:15 – 09:00
2η  Ώρα 09:05 – 09:50
3η  Ώρα 10:00 – 10:45
4η  Ώρα 10:55 – 11:40
5η  Ώρα 11:50 – 12:35
6η  Ώρα 12:40 – 13:20
7η  Ώρα 13:25 – 13:55