Συναισθηματική Αγωγή

 

  • Επανεξέταση ρόλου σχολείου: διεύρυνση ακαδημαϊκών στόχων και προώθηση διαδικασιών ολόπλευρης ανάπτυξης των μαθητών.

Εμπλουτισμός της σχολικής ζωής με δραστηριότητες ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης και υποστήριξης.

  • Συναισθηματική αγωγή:

  • Καλλιέργεια ικανοτήτων αντίληψης, έκφρασης και χειρισμού συναισθημάτων

Συναισθήματα

 

Διεύρυνση και εμπλουτισμός των εκπαιδευτικών στόχων/ βελτιωμένο πλαίσιο ζωής/ προαγωγή της ψυχικής υγείας και ανθεκτικότητας/ πρόληψη ψυχοκοινωνικών διαταραχών και αντιστάθμισμα οικογενειακών ανεπαρκειών/διορθωτική δράση, για να μην υπάρχουν νικητές και νικημένοι στο χώρο του σχολείου/ να αναδυθούν οι αυριανοί ώριμοι, δημιουργικοί, καινούριοι άνθρωποι .

Συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες:

  • Συναισθηματική αυτεπίγνωση