Συναισθηματική Αγωγή

 

  • Επανεξέταση ρόλου σχολείου: διεύρυνση ακαδημαϊκών στόχων και προώθηση διαδικασιών ολόπλευρης ανάπτυξης των μαθητών.

Εμπλουτισμός της σχολικής ζωής με δραστηριότητες ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης και υποστήριξης.

  • Συναισθηματική αγωγή:

  • Καλλιέργεια ικανοτήτων αντίληψης, έκφρασης και χειρισμού συναισθημάτων

Συναισθήματα

 

Διεύρυνση και εμπλουτισμός των εκπαιδευτικών στόχων/ βελτιωμένο πλαίσιο ζωής/ προαγωγή της ψυχικής υγείας και ανθεκτικότητας/ πρόληψη ψυχοκοινωνικών διαταραχών και αντιστάθμισμα οικογενειακών ανεπαρκειών/διορθωτική δράση, για να μην υπάρχουν νικητές και νικημένοι στο χώρο του σχολείου/ να αναδυθούν οι αυριανοί ώριμοι, δημιουργικοί, καινούριοι άνθρωποι .

Συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες:

  • Συναισθηματική αυτεπίγνωση

Συμβολισμός

 

  • Χρήση συμβόλων : τα πράγματα και τα αντικείμενα του εξωτερικού κόσμου συσχετίζονται με τις ψυχικές καταστάσεις και τις ψυχικές διαθέσεις του ποιητή( π.χ. μια γκρίζα και βροχερή μέρα γίνεται ένα σύμβολο που εκφράζει τη γκρίζα και θλιμμένη ψυχική κατάσταση του ποιητή).